Plată Chirii şi Taxe

Sistemul de plată electronică a chiriilor şi taxelor comune pune la dispoziția contribuabililor, persoane fizice , liste detaliate ale chiriilor şi taxelor comune datorate, lista plăților efectuate. Consultarea informațiilor deținute de Direcţia de Asistenţă Socială Deva și plata chiriilor şi taxelor comune se poate face de către utilizatori autentificați , accesând opțiunile Situația chiriilor şi Situația taxelor comune.