Direcţia de Asistenţă Socială Deva


Primăria Municipiului Deva


Direcţia de Asistenţă Socială Deva este o instituţie publică cu personalitate juridică, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Deva, condusă de un director executiv.

Este structura specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială; administrarea și exploatarea locuințelor din fondul locativ de stat, fondul locativ realizat prin Agenția Națională pentru Locuințe și fondul locativ aflat în proprietatea publică și privată a Municipiului Deva.

De asemenea, Direcţia de Asistenţă Socială Deva asigură servicii de asistenţă medicală comunitară, conform prevederilor legale în vigoare.Program cu publicul:

Luni - Joi: 08:00 - 16:30
Vineri: 08:00 - 14:00


Vă puteţi adresa telefonic, pentru a solicita informaţii, la numarul de telefon :

Telefon: 0254 / 218030

Facebook: https://www.facebook.com/DirectiadeAsistentaSocialaDeva

DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ DEVA, Telefon: 0254 / 218030

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DEVA – sediul principal, Telefon: 0254 / 213435 / 232310 / 218325

DIRECȚIA POLIȚIA LOCALĂ, Telefon: 0254 / 232777

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE, Telefon: 0254 / 215417
Proiecte pe fonduri structurale„Această pagină web este cofinanțată din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”„Planificare strategică în Municipiul Deva pe termen mediu şi lung și acces mai facil al cetăţenilor la servicii publice gestionate partajat de către UAT Municipiul Deva“Proiect cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 

Cod SMIS 135237

Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Site-ului web al Programului Operațional Capacitate Administrativă http://www.poca.ro


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.